Kokybės politika

 

UAB „Deforta“ yra patikimai dirbanti ir nuolat plečianti savo veiklą įmonė, kuri teikia įvairias su miškininkyste ir kraštovaizdžio tvarkymu susijusias paslaugas, genėja medžių šakas, gyvatvores, naikina miško augmeniją, krūmus ir kelmus. UAB „Deforta“ paslaugoms atlikti naudoja naujausią ir pažangiausią techniką.


MISIJA
Šiuolaikinės technikos ir kompetentingo personalo pagalba tapti patraukliu ir profesionaliu verslo partneriu, orientuotu į aukštą paslaugų kokybę ir konkurencingas kainas.


VIZIJA
Būti patraukliu verslo partneriu, visapusiškai išmanančiu savo verslo sritį, bei naudojančiu šiuolaikinę techniką, teikiant aukščiausios kokybės paslaugas.


VERTYBĖS
 Profesionalumas – kiekvienas darbuotojas yra savo srities specialistas.
 Novatoriškumas – esame atviri ir imlūs naujovėms.
 Lojalumas – darbuotojų lojalumas kuria klientų lojalumą.
 Pozityvumas – neieškom priežasčių, o ieškom galimybių.
 Komandiškumas – gera komanda – tai daug balsų su viena širdimi.


TIKSLAI
 Nuolat gerinti kokybės valdymo sistemą, kiekvienais metais aukščiausiajai vadovybei ją peržiūrint.
 Skirti ypatingą dėmesį klientų poreikių nustatymui ir jų lūkesčių bei reikalavimų patenkinimui.
 Nuolat kelti atliekamų paslaugų kokybę investuojant į šiuolaikines technologijas ir įrengimus.
 Suinteresuotoms šalims viešinti įmonės konkurencinius pranašumus.
 Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 Laikytis teisinių ir įmonės vidinių reikalavimų, reglamentuojančių įmonės veiklą.
 Nuolat ieškoti galimybių ir stengtis didinti įmonės finansinius rezultatus.
 Pasirinkti patikimus ir kokybę užtikrinančius tiekėjus ir subrangovus.


UAB „Deforta“ siekia bÅ«ti aukščiausios kokybės paslaugas teikiančia įmone. Todėl nuolat stengiasi tobulinti kokybės vadybos sistemą, kartą per metus atlieka kokybės tikslų ir politikos analizę, prireikus ją atnaujina.