Vykdomi projektai

programos zenklas lt horizontalus jpg

UAB "Deforta" pradėjus specializuotis kelmų naikinimo paslaugų srityje paaiškėjo net keletas problemų, egzistuojančių šių paslaugų srityje.  Visų pirma - aplinkosauginė problema, kuri lemia dešimtis tūkstančių tonų sąvartynuose per metus utilizuojamų kelmų atliekų. Be to, šių atliekų utilizavimas pagal nustatytą tvarką lemia didelius finansinius kaštus - dėl to kelmų atliekos šalinamos nesilaikant nustatytos tvarkos: deginant (didinant oro taršos rodiklius) ar paliekant pamiškėse, šalia statomų objektų. Problemos mastas auga Lietuvai pradėjus statyti tarpvalstybinius inžinerinius objektus, tokius kaip geležinkelio linija RailBaltic arba elektros jungtis LitPolLink ir kitus - vien šie objektai lemtų 172000 tonų atliekų.

Siūlomas problemos sprendimo būdas - įsigyjant naujos technologijos įrangą pakeisti kelmų naikinimo sampratą, po šios paslaugos suteikimo nesukuriant jokių atliekų. Naujos technologijos miško augmenijos smulkintuvas geba smulkinti kelmus, jaunuolynus, kartu su gruntu ir net nedideliais akmenimis, o po darbo palieka suspaustą gruntą su susmulkinta kelmo mediena, tinkamą statyboms ir kitoms veikloms vykdyti.

Kelmų naikinimo naujos karto mulčeriu paslauga būtų pranašesnė už šiuo metu taikomus kelmų naikinimo būdus net keliais aspektais:

• aplinkosauginiu – nesukurtų jokių atliekų, kurias reikia utilizuoti, ar kurios kenkia dirvožemiui (užkasant) ar orui (deginant);

• darbo našumo – įranga atlieka darbą daug greičiau, nes smulkina plotą, o ne pavienius kelmus, kaip rovimo ar gręžimo būdu, darbui dirbti užtenka daug mažiau žmogiškųjų išteklių, kuro, o taip pat laiko;

• finansiniu – paslauga būtų iki kelių kartų pigesnė, nei šiuo metu rinkoje esančios (vertinant didelių plotų valymą), įskaitant atliekų utilizavimo kaštus.

Projektas iš dalies finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Žaliosios pramonės inovacijų programą. Minėta programa finansuojama projektų, susijusių su inovatyviomis aplinkosaugos technologijomis ir žaliaisiais produktais, įgyvendinimą.

Projekto pažanga:

2015-09-11 pasirašyta projekto finansavimo sutartis;

2015-10-28 šalies dienraštyje paskelbtas miško augmenijos smulkintuvo pirkimas;

2015-11-06 vyko projekto atidarymo renginys;

2015-12-04 pasirašyta miško augmenijos smulkintuvo pirkimo sutartis;

2016-03-20 pradėtas projekto viešinimo siužeto transliavimas;

 

 

Sužinokite darbų kainą

Taupykite savo laiką ir sužinokite, kiek gali kainuoti pageidaujami darbai Jūsų sklype. Užpildykite formą, ir mes Jums atsakysime nedelsdami